Pro Scandiae Populis

Pro Scandiae Populis (PSP), som betyr «for det skandinaviske folk», er en forening for prestestudenter og ordenskandidater fra og for de nordiske land.

Hvert år arrangeres det en firedagers samling hvor et aktuelt kirkelig tema presenteres og diskuteres. Møtene går på omgang mellom de ulike nordiske land og Tyskland. Det er nemlig det tyske Ansgar-Werk som dekker storparten av utgiftene til PSP sine samlinger. Formålet er å styrke det faglige og åndelige fellesskapet mellom fremtidige prester og ordensfolk i Norden. Samtidig understrekes verdien av å knytte vennskap mellom medlemmene, både som en hjelp og støtte i studietiden, men også for å kunne trekke mer på hverandre i fremtiden.

For spørsmål/kontakt:

Formann: Viktor Torres, seminarist for Bispedømmet Finland

Viseformann: Gustav Ahlman, seminarist for Bispedømmet Sverige

Kontaktperson for Norge: Sheeba Irudayam, novis hos Dominikaneriner på Katarinahjemmet. Epost: sheeba.jem@gmail.com