Pro Scandiae Populis

Pro Scandiae Populis (PSP), som betyr «for det skandinaviske folk», er en forening for prestestudenter og ordenskandidater fra og for de nordiske land.

Hvert år arrangeres det en firedagers samling hvor et aktuelt kirkelig tema presenteres og diskuteres. Møtene går på omgang mellom de ulike nordiske land og Tyskland. Det er nemlig det tyske Ansgar-Werk som dekker storparten av utgiftene til PSP sine samlinger. Formålet er å styrke det faglige og åndelige fellesskapet mellom fremtidige prester og ordensfolk i Norden. Samtidig understrekes verdien av å knytte vennskap mellom medlemmene, både som en hjelp og støtte i studietiden, men også for å kunne trekke mer på hverandre i fremtiden.

For spørsmål/kontakt:

Formann: Sigurd Sverre Stangeland, sigurd.sverre.stangeland(a)ntnu.no,
Seminarist for Bispedømmet København, nå siste studieår ved Germanicum i Roma.

Viseformann: Josef Ottersen, josef.ottersen(a)katolsk.no, (+47) 478 75 012
Seminarist for Oslo Katolske Bispedømme, nå siste studieår ved det Venerable English College i Roma.